Inwestycja

Zakup prywatnej nieruchomości w projekcie w Zell am See jest, oprócz możliwości własnego użytkowania, ciekawą inwestycją. Ośrodek zostanie wybudowany jako hotel apartamentowy, a poszczególne apartamenty i studia są, zgodnie z planem zagospodarowania, przeznaczone na dalszy wynajem z możliwością częściowego użytkowania własnego. Gdy nie korzystasz z apartamentu, zostanie on wynajęty turystom i uzyskasz atrakcyjny dochód z wynajmu. Wynajem i pełnym zarządzaniem się zajmie profesjonalna agencja z wieloletnim doświadczeniem w regionie Salzburga, więc nie będziesz miał żadnych dodatkowych zmartwień.

Family & Investment

Marzysz o własnym apartamencie w Alpach, ale masz tylko kilka tygodni, aby z niego skorzystać? Szukasz odpowiedniej inwestycji z niskim ryzykiem? Inwestuj w tak zwane nieruchomości Family & Investment. Uszczęśliwisz siebie i swoją rodzinę.

• wakacje w TOP alpejskich kurortach w zaciszu własnego domu
• regularne dochody z wynajmu w EUR
• pełne zarządzanie usługami i wynajmem
• zakup za cenę bez VAT
• nieruchomość w Alpach stanowi własność prywatną
• zabezpieczenie finansowe na starość
• zakup wraz z kompletnym i wysokiej jakości wyposażeniem

Więcej informacji na temat nieruchomości Family & Investment

Umowa na dalszy wynajem

Kupując mieszkanie inwestor podpisuje oprócz umowy kupna także umowę o zarządzaniu i wynajmu na minimum 15 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. Z uwagi na plan zagospodarowania przestrzennego, po wygaśnięciu umowy ośrodek nadal pozostaje w statusie nieruchomości do wynajmu turystycznego. Zatem wynajem turystyczny pozostaje koniecznością nawet po wygaśnięciu zawartej umowy o zarządzaniu i wynajmu.

Dochód z wynajmu

W tego typu projektach pierwsze dwa lata po otwarciu kompleksu uważa się za tzw. lata rozruchu z uwagi na mniejszą znajomość kompleksu, uzyskiwanie pierwszych referencji od gości hotelowych, itp. Około trzeciego roku przychody są bardziej stabilne. Szacowany zysk w trzecim roku wynosi około 3,84% ceny zakupu mieszkania, w tym sprzętu i miejsca parkingowego, bez VAT i kosztów dodatkowych. Dochód ten nie uwzględnia oczekiwanych kosztów operacyjnych i jest przed opodatkowaniem. Z przyjemnością przedstawimy pełne obliczenia na Państwa życzenie.

System dalszego wynajmu

Dochód z wynajmu jest rozdzielany między właścicieli na podstawie tzw. modelu pool. Wszystkie dochody po odliczeniu kosztów dla całego kompleksu zostaną rozdzielone między agencję i właścicieli poszczególnych mieszkań zgodnie z kwotą całkowitej inwestycji. 75% dochodu otrzymuje właściciel, 25% agencja. Księgowość agencji jest corocznie kontrolowana przez niezależnego audytora, który sporządza sprawozdanie roczne. Kopia tego raportu jest wysyłana do indywidualnych właścicieli.

Własne użytkowanie apartamentu

Właściciel może korzystać z mieszkania w dowolnym momencie, gdy mieszkanie nie jest wynajmowane. Biorąc pod uwagę podatkowe aspekty VATu, dominującym elementem musi być wynajem. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, skontaktuj się z austriackim doradcą podatkowym.

Czas własnego użytkowania zostanie odjęty od dochodów. Ze względu na system wynajmu oparty na modelu pool, faktyczne wykorzystanie apartamentu jest obliczane jako standardowa rezerwacja pomniejszona o ulgę dla właścicieli, a następnie kwota ta jest odejmowana od udziału właściciela w całkowitych dochodach z wynajmu. Faktyczne korzystanie znajduje odzwierciedlenie w rozliczeniach, które są przeprowadzane co kwartał. Przebywanie właściciela w apartamencie zmniejsza zatem dochód z wynajmu.

Poza sezonem właściciel może korzystać z apartamentu przez 14 dni w ciągu roku, więc bez zmniejszania udziału właściciela w całkowitych dochodach z najmu. Specjalne rezerwacje last minute mogą być również wykorzystane w przypadku rezerwacji nie wcześniej niż 6 dni przed przyjazdem, chyba że apartament został zarezerwowany przez gości. W obu przypadkach właściciel jest obciążany tylko za końcowe sprzątanie, pościel i podatek turystyczny.

Opodatkowanie dochodów z wynajmu

Dochód z wynajmu podlega opodatkowaniu w Austrii zgodnie z austriackimi przepisami podatkowymi. Na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, dochód z wynajmu podlegający opodatkowaniu w Austrii podlega w Polsce tylko rejestracji. Podatek dochodowy zapłacony w Austrii jest wliczony na rzecz podatku dochodowego w Polsce.

Podatek dochodowy jest różny dla osób fizycznych i prawnych. W celu szczegółowego obliczenia warunków i konsekwencji podatkowych zaleca się skonsultowanie indywidualnej sytuacji inwestora z profesjonalnym doradcą podatkowym.

Utrzymanie mieszkań

Wszystkie prace konserwacyjne przeprowadzane są wspólnie dla wszystkich właścicieli. Drobne naprawy, takie jak wymiana żarówek, uzupełnienie mniejszego sprzętu (szklanki, naczynia, sztućce, itp.) są regularnie przeprowadzane przez serwis sprzątający. To samo dotyczy utrzymania i obsługi samego budynku. W rezultacie, jakość i wartość nieruchomości jest utrzymywana na najwyższym poziomie, co pozwala osiągnąć planowany dochód z wynajmu.

Cena dalszego wynajmu

Agencja jest odpowiedzialna za ustalanie odpowiednich cen wynajmu, o których właściciele są regularnie informowani. Agencja jest opłacana z dochodów z wynajmu, więc jest również zainteresowana wynajmem mieszkań tak skutecznie, jak to możliwe. Z tego powodu ma prawo zmieniać ceny, tworzyć oferty specjalne i oferty rabatowe, aby zmaksymalizować dochód z wynajmu.

Płynność

Austriacki rynek nieruchomości górskich w Alpach ma jedną istotną przewagę z punktu widzenia płynności, to znaczy możliwości dalszej sprzedaży nieruchomości: nie jest on uzależniony tylko od jednej grupy docelowej potencjalnych nabywców. Nieruchomości w austriackich Alpach kupują inwestorzy z Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Skandynawii, ale także z USA, Rosji lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski.

Jeśli jesteś zainteresowany odsprzedażą nieruchomości w tym kurorcie, możesz dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych nabywców. Pamiętaj, że twój apartament jest twoją własnością prywatną i możesz go sprzedać w dowolnym momencie.

Austriacki rynek nieruchomości

Austriacki rynek nieruchomości, a zwłaszcza nieruchomości w wysokiej jakości ośrodkach w Alpach, jest jedną z najbezpieczniejszych opcji inwestowania w nieruchomości. Oczywistą zaletą są niższe ceny austriackich nieruchomości górskich w porównaniu do alpejskich kurortów w Szwajcarii, Francji i częściowo także we Włoszech, a także stałe zainteresowanie kupujących z całej Europy. Więcej informacji na temat sytuacji na austriackim rynku nieruchomości można znaleźć tutaj.